Karriärmagasinet för medlemmar i Civilekonomerna

Civilekonomen distribueras 8 gånger per år till både yrkesverksamma civilekonomer samt ekonomstudenter som är medlemmar i Civilekonomerna. En studenttidning kommer även att delas ut till alla ekonomstudenter under 2018.

Vi hjälper er ta fram passande annons- och bilagelösningar i tidningen Civilekonomen, i nyhetsbreven samt på civilekonomen.se.

Kontakta oss för mer information.

Tillväxtbolaget
08-410 272 00