Karriärmagasinet för medlemmar i Civilekonomerna

Civilekonomen distribueras 10 gånger per år till både yrkesverksamma civilekonomer samt ekonomstudenter som är medlemmar i Civilekonomerna.

Vi hjälper er ta fram passande annons- och bilagelösningar i tidningen Civilekonomen, i nyhetsbreven samt på civilekonomen.se

Kontakta oss för mer information.

Tillväxtbolaget
08-410 272 00