Accelerera er tillväxt

Tillväxtbolaget tillhandahåller spetskompetens inom försäljning och affärsutveckling. Inom ramarna för verksamheten investerar vi även i entreprenörsföretag genom att ansvara för och säkerställa operativ försäljning och konceptutveckling.

Uppdragsbaserad försäljning

Som säljbolag säkerställer vi utvecklingen av våra uppdragsgivares intäkter. Arbetet innefattar både produktutveckling av befintlig affär såväl som affärsutveckling av nya intäkter.

Telefonförsäljning

Personlig / besökande försäljning

Storkundsförsäljning / storkundsförhandling

Niklas von Sterneck
08-410 272 01

Vår ambition är att göra skillnad och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra oss. Här kan du läsa vad våra uppdragsgivare säger om oss.

Tillväxtbolaget invest

Inom ramarna för verksamheten investerar Tillväxtbolaget även i entreprenörsföretag genom att ansvara för och säkerställa operativ försäljning och konceptutveckling.

Niklas von Sterneck
08-410 272 01