Tillväxtbolaget gör skillnad

Tillväxtbolaget och Tillväxtbolaget i Stockholm är säljbolag som jobbar med utveckling och operativ försäljning.
Inom ramarna för verksamheten investerar Tillväxtbolaget även i entreprenörsföretag genom att ansvara för och säkerställa operativ försäljning och konceptutveckling.

Vägen till ökad tillväxt börjar här

FÖRSÄLJNING SAMT AFFÄRS- OCH KONCEPTUTVECKLING

Uppdragsbaserad försäljning

Som säljbolag säkerställer vi utvecklingen av våra uppdragsgivares intäkter. Arbetet innefattar både produktutveckling av befintlig affär såväl som affärsutveckling av nya intäkter. Läs mer.

Tillväxtbolaget invest

Inom ramarna för verksamheten investerar Tillväxtbolaget även i entreprenörsföretag genom att ansvara för och säkerställa operativ försäljning och konceptutveckling. Vi brinner för etablerade medieslag likväl som för entreprenörer som vill skapa och säkerställa kort- och långsiktig intäktsutveckling. Läs mer.

Vägen till ökad tillväxt börjar här. Oavsett om du är blivande uppdragsgivare, kund eller medarbetare. Vi är en självklar partner för er som vill uppnå en accelererande tillväxt.